Tuyển 05 Nam Và 09 Nữ Chế Biến Thủy Sản

05 Nam Và 09 Nữ HOKKAIDO 155.000 Yên ~ 160.000 Yên/tháng/người

Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 05 Nam và 09 Nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: HOKKAIDO … Đọc tiếp Tuyển 05 Nam Và 09 Nữ Chế Biến Thủy Sản

Tuyển 01 Nam Và 03 Nữ Chế Biến Thủy Sản

01 Nam và 03 Nữ HOKKAIDO (gần TP Hakodate) 157.463 Yên /tháng/người

Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 01 Nam và 03 Nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: HOKKAIDO … Đọc tiếp Tuyển 01 Nam Và 03 Nữ Chế Biến Thủy Sản

Tuyển 01 Nam Và 12 Nữ Chế Biến Thủy Sản

01 Nam và 12 Nữ HOKKAIDO (Thành phố Monbetsu) 155.637 Yên /tháng/người

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 01 Nam và 12 Nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: … Đọc tiếp Tuyển 01 Nam Và 12 Nữ Chế Biến Thủy Sản

TUYỂN 04 NAM KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP CHĂN NUÔI GÀ

04 Nam CHIBA 157.862 Yên /tháng/người

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 04 Nam – Nơi làm việc của thực tập sinh: CHIBA – Công … Đọc tiếp TUYỂN 04 NAM KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP CHĂN NUÔI GÀ

Tuyển 01 Nam Xây Trát

01 FUKUSHIMA 130.000 Yên

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 01 Nam – Nơi làm việc của thực tập sinh: FUKUSHIMA – Công … Đọc tiếp Tuyển 01 Nam Xây Trát

Tuyển 01 Nam Xây Dựng Tổng Hợp

01  HOKKAIDO 170.000 Yên

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 01 Nam – Nơi làm việc của thực tập sinh: HOKKAIDO – Công việc … Đọc tiếp Tuyển 01 Nam Xây Dựng Tổng Hợp

TUYỂN 02 NAM CHĂN NUÔI BÒ SỮA

02 HOKKAIDO 159.467 YÊN

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 04 Nam – Nơi làm việc của thực tập sinh: HOKKAIDO – Công việc … Đọc tiếp TUYỂN 02 NAM CHĂN NUÔI BÒ SỮA

TUYỂN 07 NAM SƠN KIM LOẠI

07 SAITAMA 171.080 YÊN

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 07 Nam – Nơi làm việc của thực tập sinh: SAITAMA – Công việc … Đọc tiếp TUYỂN 07 NAM SƠN KIM LOẠI

TUYỂN 03 NAM CHẾ TÁC GỖ

03 FUKUSHIMA 145.141 YÊN

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 03 Nam – Nơi làm việc của thực tập sinh: FUKUSHIMA – Công … Đọc tiếp TUYỂN 03 NAM CHẾ TÁC GỖ

TUYỂN 22 NAM VÀ 04 NỮ CHĂN NUÔI BÒ SỮA

22 NAM VÀ 04 NỮ HOKKAIDO 154.093

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 22 Nam và 04 Nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: HOKKAIDO … Đọc tiếp TUYỂN 22 NAM VÀ 04 NỮ CHĂN NUÔI BÒ SỮA

TUYỂN 05 NAM HÀN CỐT THÉP

05 IBARAKI 158.950 YÊN

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 05 Nam – Nơi làm việc của thực tập sinh: IBARAKI – Công … Đọc tiếp TUYỂN 05 NAM HÀN CỐT THÉP

TUYỂN 05 NAM HÀN – 01 NAM SƠN (Ưu tiên tuyển đầu Nhật)

05 NAM HÀN - 01 NAM SƠN IBARAKI 250.000 YÊN

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 05 Nam Hàn, 01 Nam Sơn – Nơi làm việc của thực tập … Đọc tiếp TUYỂN 05 NAM HÀN – 01 NAM SƠN (Ưu tiên tuyển đầu Nhật)