TUYỂN 05 NAM HÀN CỐT THÉP

05 IBARAKI 158.950 YÊN

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 05 Nam – Nơi làm việc của thực tập sinh: IBARAKI – Công … Đọc tiếp TUYỂN 05 NAM HÀN CỐT THÉP

TUYỂN 05 NAM HÀN – 01 NAM SƠN (Ưu tiên tuyển đầu Nhật)

05 NAM HÀN - 01 NAM SƠN IBARAKI 250.000 YÊN

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 05 Nam Hàn, 01 Nam Sơn – Nơi làm việc của thực tập … Đọc tiếp TUYỂN 05 NAM HÀN – 01 NAM SƠN (Ưu tiên tuyển đầu Nhật)

TUYỂN 02 NAM NUÔI GÀ

02 YAMAGATA 144.000 YÊN

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 02 Nam – Nơi làm việc của thực tập sinh: YAMAGATA – Công việc … Đọc tiếp TUYỂN 02 NAM NUÔI GÀ

TUYỂN 02 NAM HÀN

02 HOKKAIDO 155.000 YÊN

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 02 Nam – Nơi làm việc của thực tập sinh: HOKKAIDO – Công việc cụ … Đọc tiếp TUYỂN 02 NAM HÀN

TUYỂN 02 NAM GIA CÔNG CỐT THÉP

02 HOKKAIDO 160.000

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 02 Nam – Nơi làm việc của thực tập sinh: HOKKAIDO – Công việc … Đọc tiếp TUYỂN 02 NAM GIA CÔNG CỐT THÉP

TUYỂN 02 NAM CHẾ BIẾN THỊT BÒ, THỊT LỢN

02 TOKYO 185.814

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 02 Nam – Nơi làm việc của thực tập sinh: TOKYO – Công … Đọc tiếp TUYỂN 02 NAM CHẾ BIẾN THỊT BÒ, THỊT LỢN

TUYỂN 02 CẶP VỢ CHỒNG VÀ 02 NỮ CHẾ BIẾN THỦY SẢN

02 CẶP VỢ CHỒNG VÀ 02 NỮ HOKKAIDO 174.450

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 02 Cặp vợ chồng và 02 Nữ – Nơi làm việc của thực … Đọc tiếp TUYỂN 02 CẶP VỢ CHỒNG VÀ 02 NỮ CHẾ BIẾN THỦY SẢN

TUYỂN 03 NAM XÂY DỰNG TỔNG HỢP

03 HOKKAIDO 180.000 YÊN

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 03 Nam  – Nơi làm việc của thực tập sinh: HOKKAIDO – Công … Đọc tiếp TUYỂN 03 NAM XÂY DỰNG TỔNG HỢP

TUYỂN 01 NAM PHÂN LOẠI, ĐÓNG GÓI TRỨNG GÀ TRONG NHÀ MÁY

01 HOKKAIDO 168.000 YÊN

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 01 Nam  – Nơi làm việc của thực tập sinh: HOKKAIDO – Công … Đọc tiếp TUYỂN 01 NAM PHÂN LOẠI, ĐÓNG GÓI TRỨNG GÀ TRONG NHÀ MÁY

TUYỂN 02 NAM CHẾ BIẾN THỦY SẢN

02 Gần TP HAKODATE - HOKKAIDO (phía nam của HOKKAIDO) 154.000

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 02 Nam  – Nơi làm việc của thực tập sinh: Gần TP HAKODATE … Đọc tiếp TUYỂN 02 NAM CHẾ BIẾN THỦY SẢN

TUYỂN 05 NAM VÀ 03 NỮ CHĂN NUÔI BÒ SỮA

05 NAM VÀ 03 NỮ HOKKAIDO 154.093

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 05 Nam và 03 Nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: … Đọc tiếp TUYỂN 05 NAM VÀ 03 NỮ CHĂN NUÔI BÒ SỮA

TUYỂN 01 NAM GIA CÔNG CỐT THÉP

01 HOKKAIDO 159.275 YÊN

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 1 Nam – Nơi làm việc của thực tập sinh: Tỉnh HOKKAIDO – Công … Đọc tiếp TUYỂN 01 NAM GIA CÔNG CỐT THÉP