TUYỂN 07 NỮ ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP

07 SAITAMA 171.080 YÊN

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 07 Nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: SAITAMA – Công … Đọc tiếp TUYỂN 07 NỮ ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP

TUYỂN 06 NỮ CHẾ BIẾN THỦY SẢN

06 Gần TP HAKODATE - HOKKAIDO (phía nam của HOKKAIDO) 154.000 YÊN

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 06 Nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: Gần TP HAKODATE – HOKKAIDO … Đọc tiếp TUYỂN 06 NỮ CHẾ BIẾN THỦY SẢN

TUYỂN 10 NỮ CHẾ BIẾN THỦY SẢN

10 Gần TP HAKODATE - HOKKAIDO (phía nam của HOKKAIDO) 154.000 YÊN

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 10 Nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: Gần TP HAKODATE – … Đọc tiếp TUYỂN 10 NỮ CHẾ BIẾN THỦY SẢN

TUYỂN 06 NỮ CHẾ BIẾN THỦY SẢN

06 Gần TP HAKODATE - HOKKAIDO (phía nam của HOKKAIDO) 154.000 YÊN

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 06 Nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: Gần TP HAKODATE – … Đọc tiếp TUYỂN 06 NỮ CHẾ BIẾN THỦY SẢN

TUYỂN 06 NỮ CHẾ BIẾN THỦY SẢN

06 HOKKAIDO 160.000 YÊN

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 06 Nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: HOKKAIDO – Công … Đọc tiếp TUYỂN 06 NỮ CHẾ BIẾN THỦY SẢN

TUYỂN 25 NỮ CHẾ BIẾN THỦY SẢN

25 Phía Nam HOKKAIDO 165.000

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 25 Nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: Phía nam HOKKAIDO … Đọc tiếp TUYỂN 25 NỮ CHẾ BIẾN THỦY SẢN

TUYỂN 01 NỮ CHĂN NUÔI BÒ SỮA

01 HOKKAIDO 159.467

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 01 Nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: HOKKAIDO – Công … Đọc tiếp TUYỂN 01 NỮ CHĂN NUÔI BÒ SỮA

TUYỂN 02 NỮ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

02 HOKKAIDO 160.160

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 02 Nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: HOKKAIDO – Công việc … Đọc tiếp TUYỂN 02 NỮ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

TUYỂN 02 CẶP VỢ CHỒNG VÀ 02 NỮ CHẾ BIẾN THỦY SẢN

02 CẶP VỢ CHỒNG VÀ 02 NỮ HOKKAIDO 174.450

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 02 Cặp vợ chồng và 02 Nữ – Nơi làm việc của thực … Đọc tiếp TUYỂN 02 CẶP VỢ CHỒNG VÀ 02 NỮ CHẾ BIẾN THỦY SẢN

TUYỂN 06 NỮ ĐÓNG GÓI NÔNG SẢN (1 NĂM)

06 HOKKAIDO 152.000 YÊN

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 06 Nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: HOKKAIDO – Công việc … Đọc tiếp TUYỂN 06 NỮ ĐÓNG GÓI NÔNG SẢN (1 NĂM)

TUYỂN 01 NỮ CHĂN NUÔI BÒ SỮA

01 HOKKAIDO 154.093

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 01 Nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: HOKKAIDO – Công việc cụ … Đọc tiếp TUYỂN 01 NỮ CHĂN NUÔI BÒ SỮA

TUYỂN 01 NỮ ĐÓNG GÓI, PHÂN LOẠI TRỨNG GÀ TRONG NHÀ MÁY

01 HOKKAIDO 168.000 YÊN

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 01 Nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: HOKKAIDO – Công việc … Đọc tiếp TUYỂN 01 NỮ ĐÓNG GÓI, PHÂN LOẠI TRỨNG GÀ TRONG NHÀ MÁY