Tuyển 05 Nam Và 09 Nữ Chế Biến Thủy Sản

05 Nam Và 09 Nữ HOKKAIDO 155.000 Yên ~ 160.000 Yên/tháng/người

Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 05 Nam và 09 Nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: HOKKAIDO … Đọc tiếp Tuyển 05 Nam Và 09 Nữ Chế Biến Thủy Sản

Tuyển 01 Nam Và 03 Nữ Chế Biến Thủy Sản

01 Nam và 03 Nữ HOKKAIDO (gần TP Hakodate) 157.463 Yên /tháng/người

Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 01 Nam và 03 Nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: HOKKAIDO … Đọc tiếp Tuyển 01 Nam Và 03 Nữ Chế Biến Thủy Sản

Tuyển 01 Nam Và 12 Nữ Chế Biến Thủy Sản

01 Nam và 12 Nữ HOKKAIDO (Thành phố Monbetsu) 155.637 Yên /tháng/người

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 01 Nam và 12 Nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: … Đọc tiếp Tuyển 01 Nam Và 12 Nữ Chế Biến Thủy Sản

TUYỂN 02 NỮ CHĂN NUÔI BÒ SỮA

02 HOKKAIDO 173.160 YÊN

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 02 Nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: HOKKAIDO – Công việc … Đọc tiếp TUYỂN 02 NỮ CHĂN NUÔI BÒ SỮA

TUYỂN 22 NAM VÀ 04 NỮ CHĂN NUÔI BÒ SỮA

22 NAM VÀ 04 NỮ HOKKAIDO 154.093

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 22 Nam và 04 Nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: HOKKAIDO … Đọc tiếp TUYỂN 22 NAM VÀ 04 NỮ CHĂN NUÔI BÒ SỮA

TUYỂN 01 NỮ NÔNG NGHIỆP

01 HOKKAIDO 159.466 YÊN

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 01 Nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: HOKKAIDO – Công việc … Đọc tiếp TUYỂN 01 NỮ NÔNG NGHIỆP

TUYỂN 04 NỮ CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN

04 TP EBETSU - HOKKAIDO (sát TP Sapporo) 159.600 YÊN

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 04 Nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: TP EBETSU – … Đọc tiếp TUYỂN 04 NỮ CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN

TUYỂN 01 NỮ CHĂN NUÔI BÒ SỮA

01 HOKKAIDO 159.467 YÊN

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 01 Nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: HOKKAIDO – Công việc cụ … Đọc tiếp TUYỂN 01 NỮ CHĂN NUÔI BÒ SỮA

TUYỂN 07 NỮ ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP

07 SAITAMA 171.080 YÊN

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 07 Nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: SAITAMA – Công … Đọc tiếp TUYỂN 07 NỮ ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP

TUYỂN 06 NỮ CHẾ BIẾN THỦY SẢN

06 Gần TP HAKODATE - HOKKAIDO (phía nam của HOKKAIDO) 154.000 YÊN

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 06 Nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: Gần TP HAKODATE – HOKKAIDO … Đọc tiếp TUYỂN 06 NỮ CHẾ BIẾN THỦY SẢN

TUYỂN 10 NỮ CHẾ BIẾN THỦY SẢN

10 Gần TP HAKODATE - HOKKAIDO (phía nam của HOKKAIDO) 154.000 YÊN

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 10 Nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: Gần TP HAKODATE – … Đọc tiếp TUYỂN 10 NỮ CHẾ BIẾN THỦY SẢN

TUYỂN 06 NỮ CHẾ BIẾN THỦY SẢN

06 Gần TP HAKODATE - HOKKAIDO (phía nam của HOKKAIDO) 154.000 YÊN

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 06 Nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: Gần TP HAKODATE – … Đọc tiếp TUYỂN 06 NỮ CHẾ BIẾN THỦY SẢN