TUYỂN 03 NAM CHẾ TÁC GỖ

03 FUKUSHIMA 145.141 YÊN

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 03 Nam – Nơi làm việc của thực tập sinh: FUKUSHIMA – Công … Đọc tiếp TUYỂN 03 NAM CHẾ TÁC GỖ

TUYỂN 22 NAM VÀ 04 NỮ CHĂN NUÔI BÒ SỮA

22 NAM VÀ 04 NỮ HOKKAIDO 154.093

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 22 Nam và 04 Nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: HOKKAIDO … Đọc tiếp TUYỂN 22 NAM VÀ 04 NỮ CHĂN NUÔI BÒ SỮA

TUYỂN 01 NỮ NÔNG NGHIỆP

01 HOKKAIDO 159.466 YÊN

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 01 Nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: HOKKAIDO – Công việc … Đọc tiếp TUYỂN 01 NỮ NÔNG NGHIỆP

TUYỂN 04 NỮ CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN

04 TP EBETSU - HOKKAIDO (sát TP Sapporo) 159.600 YÊN

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 04 Nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: TP EBETSU – … Đọc tiếp TUYỂN 04 NỮ CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN

TUYỂN 01 NỮ CHĂN NUÔI BÒ SỮA

01 HOKKAIDO 159.467 YÊN

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 01 Nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: HOKKAIDO – Công việc cụ … Đọc tiếp TUYỂN 01 NỮ CHĂN NUÔI BÒ SỮA

TUYỂN 05 NAM HÀN CỐT THÉP

05 IBARAKI 158.950 YÊN

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 05 Nam – Nơi làm việc của thực tập sinh: IBARAKI – Công … Đọc tiếp TUYỂN 05 NAM HÀN CỐT THÉP

TUYỂN 05 NAM HÀN – 01 NAM SƠN (Ưu tiên tuyển đầu Nhật)

05 NAM HÀN - 01 NAM SƠN IBARAKI 250.000 YÊN

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 05 Nam Hàn, 01 Nam Sơn – Nơi làm việc của thực tập … Đọc tiếp TUYỂN 05 NAM HÀN – 01 NAM SƠN (Ưu tiên tuyển đầu Nhật)

TUYỂN 07 NỮ ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP

07 SAITAMA 171.080 YÊN

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 07 Nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: SAITAMA – Công … Đọc tiếp TUYỂN 07 NỮ ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP

TUYỂN 06 NỮ CHẾ BIẾN THỦY SẢN

06 Gần TP HAKODATE - HOKKAIDO (phía nam của HOKKAIDO) 154.000 YÊN

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 06 Nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: Gần TP HAKODATE – HOKKAIDO … Đọc tiếp TUYỂN 06 NỮ CHẾ BIẾN THỦY SẢN

TUYỂN 10 NỮ CHẾ BIẾN THỦY SẢN

10 Gần TP HAKODATE - HOKKAIDO (phía nam của HOKKAIDO) 154.000 YÊN

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 10 Nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: Gần TP HAKODATE – … Đọc tiếp TUYỂN 10 NỮ CHẾ BIẾN THỦY SẢN

TUYỂN 06 NỮ CHẾ BIẾN THỦY SẢN

06 Gần TP HAKODATE - HOKKAIDO (phía nam của HOKKAIDO) 154.000 YÊN

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 06 Nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: Gần TP HAKODATE – … Đọc tiếp TUYỂN 06 NỮ CHẾ BIẾN THỦY SẢN

TUYỂN 06 NỮ CHẾ BIẾN THỦY SẢN

06 HOKKAIDO 160.000 YÊN

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 06 Nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: HOKKAIDO – Công … Đọc tiếp TUYỂN 06 NỮ CHẾ BIẾN THỦY SẢN

TUYỂN 03 NAM CHẾ TÁC GỖ

06 HOKKAIDO 160.000 YÊN

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 03 Nam – Nơi làm việc của thực tập sinh: FUKUSHIMA – Công … Đọc tiếp TUYỂN 03 NAM CHẾ TÁC GỖ

TUYỂN 22 NAM VÀ 04 NỮ CHĂN NUÔI BÒ SỮA

06 HOKKAIDO 160.000 YÊN

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 22 Nam và 04 Nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: HOKKAIDO … Đọc tiếp TUYỂN 22 NAM VÀ 04 NỮ CHĂN NUÔI BÒ SỮA

TUYỂN 05 NAM HÀN CỐT THÉP

06 HOKKAIDO 160.000 YÊN

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 05 Nam – Nơi làm việc của thực tập sinh: IBARAKI – Công … Đọc tiếp TUYỂN 05 NAM HÀN CỐT THÉP

TUYỂN 05 NAM HÀN – 01 NAM SƠN (Ưu tiên tuyển đầu Nhật)

06 HOKKAIDO 160.000 YÊN

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 05 Nam Hàn, 01 Nam Sơn – Nơi làm việc của thực tập … Đọc tiếp TUYỂN 05 NAM HÀN – 01 NAM SƠN (Ưu tiên tuyển đầu Nhật)

TUYỂN 02 NAM NUÔI GÀ

06 HOKKAIDO 160.000 YÊN

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 02 Nam – Nơi làm việc của thực tập sinh: YAMAGATA – Công việc … Đọc tiếp TUYỂN 02 NAM NUÔI GÀ

TUYỂN 02 NAM HÀN

06 HOKKAIDO 160.000 YÊN

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 02 Nam – Nơi làm việc của thực tập sinh: HOKKAIDO – Công việc cụ … Đọc tiếp TUYỂN 02 NAM HÀN

TUYỂN 02 NAM GIA CÔNG CỐT THÉP

06 HOKKAIDO 160.000 YÊN

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 02 Nam – Nơi làm việc của thực tập sinh: HOKKAIDO – Công việc … Đọc tiếp TUYỂN 02 NAM GIA CÔNG CỐT THÉP

TUYỂN 02 NAM CHẾ BIẾN THỊT BÒ, THỊT LỢN

06 HOKKAIDO 160.000 YÊN

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 02 Nam – Nơi làm việc của thực tập sinh: TOKYO – Công … Đọc tiếp TUYỂN 02 NAM CHẾ BIẾN THỊT BÒ, THỊT LỢN

TUYỂN 02 CẶP VỢ CHỒNG VÀ 02 NỮ CHẾ BIẾN THỦY SẢN

06 HOKKAIDO 160.000 YÊN

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 02 Cặp vợ chồng và 02 Nữ – Nơi làm việc của thực … Đọc tiếp TUYỂN 02 CẶP VỢ CHỒNG VÀ 02 NỮ CHẾ BIẾN THỦY SẢN

TUYỂN 03 NAM XÂY DỰNG TỔNG HỢP

06 HOKKAIDO 160.000 YÊN

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 03 Nam  – Nơi làm việc của thực tập sinh: HOKKAIDO – Công … Đọc tiếp TUYỂN 03 NAM XÂY DỰNG TỔNG HỢP

TUYỂN 22 NAM VÀ 04 NỮ CHĂN NUÔI BÒ SỮA

06 HOKKAIDO 160.000 YÊN

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 22 Nam và 04 Nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: HOKKAIDO … Đọc tiếp TUYỂN 22 NAM VÀ 04 NỮ CHĂN NUÔI BÒ SỮA

TUYỂN 01 NỮ NÔNG NGHIỆP

06 HOKKAIDO 160.000 YÊN

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 01 Nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: HOKKAIDO – Công việc … Đọc tiếp TUYỂN 01 NỮ NÔNG NGHIỆP

TUYỂN 04 NỮ CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN

06 HOKKAIDO 160.000 YÊN

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 04 Nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: TP EBETSU – … Đọc tiếp TUYỂN 04 NỮ CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN

TUYỂN 01 NỮ CHĂN NUÔI BÒ SỮA

06 HOKKAIDO 160.000 YÊN

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 01 Nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: HOKKAIDO – Công việc cụ … Đọc tiếp TUYỂN 01 NỮ CHĂN NUÔI BÒ SỮA

TUYỂN 07 NỮ ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP

06 HOKKAIDO 160.000 YÊN

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 07 Nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: SAITAMA – Công … Đọc tiếp TUYỂN 07 NỮ ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP

TUYỂN 06 NỮ CHẾ BIẾN THỦY SẢN

06 HOKKAIDO 160.000 YÊN

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 06 Nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: Gần TP HAKODATE – HOKKAIDO … Đọc tiếp TUYỂN 06 NỮ CHẾ BIẾN THỦY SẢN

TUYỂN 10 NỮ CHẾ BIẾN THỦY SẢN

06 HOKKAIDO 160.000 YÊN

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 10 Nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: Gần TP HAKODATE – … Đọc tiếp TUYỂN 10 NỮ CHẾ BIẾN THỦY SẢN

TUYỂN 06 NỮ CHẾ BIẾN THỦY SẢN

06 HOKKAIDO 160.000 YÊN

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 06 Nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: Gần TP HAKODATE – … Đọc tiếp TUYỂN 06 NỮ CHẾ BIẾN THỦY SẢN

TUYỂN 06 NỮ CHẾ BIẾN THỦY SẢN

06 HOKKAIDO 160.000 YÊN

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 06 Nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: HOKKAIDO – Công … Đọc tiếp TUYỂN 06 NỮ CHẾ BIẾN THỦY SẢN

TUYỂN 25 NỮ CHẾ BIẾN THỦY SẢN

06 HOKKAIDO 160.000 YÊN

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 25 Nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: Phía nam HOKKAIDO … Đọc tiếp TUYỂN 25 NỮ CHẾ BIẾN THỦY SẢN