Tuyển 01 Nam Và 01 Nữ Chế Biến Thịt Gà

01 Nam và 01 Nữ HOKKAIDO 158.254 Yên /tháng/người

Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 01 Nam và 01 Nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: HOKKAIDO … Đọc tiếp Tuyển 01 Nam Và 01 Nữ Chế Biến Thịt Gà

Tuyển 03 Nam Lắp Đặt Đường Ống

03 Nam HOKKAIDO 170.000 Yên/tháng/người

Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 03 Nam – Nơi làm việc của thực tập sinh: HOKKAIDO – Công việc … Đọc tiếp Tuyển 03 Nam Lắp Đặt Đường Ống

Tuyển 02 Nam Dập Kim Loại

02 Nam SAPPORO - HOKKAIDO 152.107 Yên/tháng/người

Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 02 Nam – Nơi làm việc của thực tập sinh: SAPPORO – HOKKAIDO … Đọc tiếp Tuyển 02 Nam Dập Kim Loại

Tuyển Đơn Hàng Chế Biến Thủy Sản

01 Cặp vợ chồng + 02 Nam + 26 Nữ HOKKAIDO 155.112 Yên/tháng/người

Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 01 Cặp vợ chồng + 02 Nam + 26 Nữ – Nơi làm … Đọc tiếp Tuyển Đơn Hàng Chế Biến Thủy Sản

TUYỂN 01 NỮ CHĂN NUÔI BÒ SỮA

01 Nữ HOKKAIDO 159.467 Yên /tháng/người

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 01 Nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: HOKKAIDO – Công việc … Đọc tiếp TUYỂN 01 NỮ CHĂN NUÔI BÒ SỮA

Tuyển 01 Nam Lắp Đặt Đường Ống

01 Nam YAMAGATA 147.956 Yên/tháng/người

Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 01 Nam – Nơi làm việc của thực tập sinh: YAMAGATA – Công việc … Đọc tiếp Tuyển 01 Nam Lắp Đặt Đường Ống

Tuyển 02 Cặp Vợ Chồng Chế Biến Thủy Sản

02 Cặp vợ chồng HOKKAIDO 177.225 Yên/tháng/người

Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 02 Cặp vợ chồng – Nơi làm việc của thực tập sinh: HOKKAIDO – … Đọc tiếp Tuyển 02 Cặp Vợ Chồng Chế Biến Thủy Sản

Tuyển 04 Nam Chế Tác Dụng Cụ Gia Đình

04 Nam HOKKAIDO 153.486 Yên/tháng/người

Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 04 Nam – Nơi làm việc của thực tập sinh: HOKKAIDO – Công việc … Đọc tiếp Tuyển 04 Nam Chế Tác Dụng Cụ Gia Đình

Tuyển 05 Nam Và 09 Nữ Chế Biến Thủy Sản

05 Nam Và 09 Nữ HOKKAIDO 155.000 Yên ~ 160.000 Yên/tháng/người

Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 05 Nam và 09 Nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: HOKKAIDO … Đọc tiếp Tuyển 05 Nam Và 09 Nữ Chế Biến Thủy Sản

Tuyển 01 Nam Và 03 Nữ Chế Biến Thủy Sản

01 Nam và 03 Nữ HOKKAIDO (gần TP Hakodate) 157.463 Yên /tháng/người

Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 01 Nam và 03 Nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: HOKKAIDO … Đọc tiếp Tuyển 01 Nam Và 03 Nữ Chế Biến Thủy Sản

Tuyển 01 Nam Và 12 Nữ Chế Biến Thủy Sản

01 Nam và 12 Nữ HOKKAIDO (Thành phố Monbetsu) 155.637 Yên /tháng/người

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 01 Nam và 12 Nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: … Đọc tiếp Tuyển 01 Nam Và 12 Nữ Chế Biến Thủy Sản

TUYỂN 04 NAM KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP CHĂN NUÔI GÀ

04 Nam CHIBA 157.862 Yên /tháng/người

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 04 Nam – Nơi làm việc của thực tập sinh: CHIBA – Công … Đọc tiếp TUYỂN 04 NAM KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP CHĂN NUÔI GÀ

Tuyển 01 Nam Và 01 Nữ Chế Biến Thịt Gà

01 Nam và 01 Nữ HOKKAIDO 158.254 Yên /tháng/người

Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 01 Nam và 01 Nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: HOKKAIDO … Đọc tiếp Tuyển 01 Nam Và 01 Nữ Chế Biến Thịt Gà

Tuyển 03 Nam Lắp Đặt Đường Ống

03 Nam HOKKAIDO 170.000 Yên/tháng/người

Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 03 Nam – Nơi làm việc của thực tập sinh: HOKKAIDO – Công việc … Đọc tiếp Tuyển 03 Nam Lắp Đặt Đường Ống

Tuyển 02 Nam Dập Kim Loại

02 Nam SAPPORO - HOKKAIDO 152.107 Yên/tháng/người

Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 02 Nam – Nơi làm việc của thực tập sinh: SAPPORO – HOKKAIDO … Đọc tiếp Tuyển 02 Nam Dập Kim Loại

Tuyển Đơn Hàng Chế Biến Thủy Sản

01 Cặp vợ chồng + 02 Nam + 26 Nữ HOKKAIDO 155.112 Yên/tháng/người

Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 01 Cặp vợ chồng + 02 Nam + 26 Nữ – Nơi làm … Đọc tiếp Tuyển Đơn Hàng Chế Biến Thủy Sản

Tuyển 01 Nam Lắp Đặt Đường Ống

01 Nam YAMAGATA 147.956 Yên/tháng/người

Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 01 Nam – Nơi làm việc của thực tập sinh: YAMAGATA – Công việc … Đọc tiếp Tuyển 01 Nam Lắp Đặt Đường Ống

Tuyển 02 Cặp Vợ Chồng Chế Biến Thủy Sản

02 Cặp vợ chồng HOKKAIDO 177.225 Yên/tháng/người

Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 02 Cặp vợ chồng – Nơi làm việc của thực tập sinh: HOKKAIDO – … Đọc tiếp Tuyển 02 Cặp Vợ Chồng Chế Biến Thủy Sản

Tuyển 04 Nam Chế Tác Dụng Cụ Gia Đình

04 Nam HOKKAIDO 153.486 Yên/tháng/người

Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 04 Nam – Nơi làm việc của thực tập sinh: HOKKAIDO – Công việc … Đọc tiếp Tuyển 04 Nam Chế Tác Dụng Cụ Gia Đình

Tuyển 05 Nam Và 09 Nữ Chế Biến Thủy Sản

05 Nam Và 09 Nữ HOKKAIDO 155.000 Yên ~ 160.000 Yên/tháng/người

Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 05 Nam và 09 Nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: HOKKAIDO … Đọc tiếp Tuyển 05 Nam Và 09 Nữ Chế Biến Thủy Sản

Tuyển 01 Nam Và 03 Nữ Chế Biến Thủy Sản

01 Nam và 03 Nữ HOKKAIDO (gần TP Hakodate) 157.463 Yên /tháng/người

Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 01 Nam và 03 Nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: HOKKAIDO … Đọc tiếp Tuyển 01 Nam Và 03 Nữ Chế Biến Thủy Sản

Tuyển 01 Nam Và 12 Nữ Chế Biến Thủy Sản

01 Nam và 12 Nữ HOKKAIDO (Thành phố Monbetsu) 155.637 Yên /tháng/người

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 01 Nam và 12 Nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: … Đọc tiếp Tuyển 01 Nam Và 12 Nữ Chế Biến Thủy Sản

Tuyển 01 Nam Và 01 Nữ Chế Biến Thịt Gà

01 Nam và 01 Nữ HOKKAIDO 158.254 Yên /tháng/người

Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 01 Nam và 01 Nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: HOKKAIDO … Đọc tiếp Tuyển 01 Nam Và 01 Nữ Chế Biến Thịt Gà

Tuyển Đơn Hàng Chế Biến Thủy Sản

01 Cặp vợ chồng + 02 Nam + 26 Nữ HOKKAIDO 155.112 Yên/tháng/người

Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 01 Cặp vợ chồng + 02 Nam + 26 Nữ – Nơi làm … Đọc tiếp Tuyển Đơn Hàng Chế Biến Thủy Sản

TUYỂN 01 NỮ CHĂN NUÔI BÒ SỮA

01 Nữ HOKKAIDO 159.467 Yên /tháng/người

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 01 Nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: HOKKAIDO – Công việc … Đọc tiếp TUYỂN 01 NỮ CHĂN NUÔI BÒ SỮA

Tuyển 02 Cặp Vợ Chồng Chế Biến Thủy Sản

02 Cặp vợ chồng HOKKAIDO 177.225 Yên/tháng/người

Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 02 Cặp vợ chồng – Nơi làm việc của thực tập sinh: HOKKAIDO – … Đọc tiếp Tuyển 02 Cặp Vợ Chồng Chế Biến Thủy Sản

Tuyển 05 Nam Và 09 Nữ Chế Biến Thủy Sản

05 Nam Và 09 Nữ HOKKAIDO 155.000 Yên ~ 160.000 Yên/tháng/người

Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 05 Nam và 09 Nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: HOKKAIDO … Đọc tiếp Tuyển 05 Nam Và 09 Nữ Chế Biến Thủy Sản

Tuyển 01 Nam Và 03 Nữ Chế Biến Thủy Sản

01 Nam và 03 Nữ HOKKAIDO (gần TP Hakodate) 157.463 Yên /tháng/người

Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 01 Nam và 03 Nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: HOKKAIDO … Đọc tiếp Tuyển 01 Nam Và 03 Nữ Chế Biến Thủy Sản

Tuyển 01 Nam Và 12 Nữ Chế Biến Thủy Sản

01 Nam và 12 Nữ HOKKAIDO (Thành phố Monbetsu) 155.637 Yên /tháng/người

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 01 Nam và 12 Nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: … Đọc tiếp Tuyển 01 Nam Và 12 Nữ Chế Biến Thủy Sản

TUYỂN 02 NỮ CHĂN NUÔI BÒ SỮA

02 HOKKAIDO 173.160 YÊN

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 02 Nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: HOKKAIDO – Công việc … Đọc tiếp TUYỂN 02 NỮ CHĂN NUÔI BÒ SỮA

TUYỂN 22 NAM VÀ 04 NỮ CHĂN NUÔI BÒ SỮA

22 NAM VÀ 04 NỮ HOKKAIDO 154.093

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 22 Nam và 04 Nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: HOKKAIDO … Đọc tiếp TUYỂN 22 NAM VÀ 04 NỮ CHĂN NUÔI BÒ SỮA

TUYỂN 01 NỮ NÔNG NGHIỆP

01 HOKKAIDO 159.466 YÊN

 Nội Dung Tuyển Dụng Ứng viên mong muốn tham gia đơn hàng có thể gọi trực tiếp tới số Hotline hiện trên màn hình hoặc đăng ký thông tin trên mục “Liên hệ” của website. – Số lượng lao động tiếp nhận: 01 Nữ – Nơi làm việc của thực tập sinh: HOKKAIDO – Công việc … Đọc tiếp TUYỂN 01 NỮ NÔNG NGHIỆP