Đào tạo tác phong văn hóa Nhật Bản

Đào tạo văn hóa, tác phong Nhật Bản

Hiểu được rằng, tại đất nước mặt trời mọc Nhật Bản, lễ giáo và tác phong luôn là quan trọng nên đối với Công ty cổ phần Quốc tế Châu Hưng, đào tạo tác phong, văn hóa Nhật Bản rất được quan tâm và chú trọng. Các bài học về tác phong Nhật Bản được khéo léo lồng ghép trong các buổi học tiếng và trong các hoạt động ngoại khóa.