Công ty Cổ phần Thương mại Châu Hưng

Liên hệ

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Công ty Cổ phần Thương mại Châu hưng

 

Trụ sở chính: Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Tel: +84-4-3795-7643

Fax: +84-4-3795-8222

Email: info@chauhungjp.com